Ridhuset är byggt 2014/2015.
22*66 meter med fibersand som underlag & ny hinderpark!